Werkwijze van een incassobureau

Werkwijze van een incassobureau

Als u schulden hebt bij een bepaald bedrijf, dan kan dit bedrijf een incassobureau inschakelen. Zij innen dan alle schulden voor de schuldeiser. Vanaf dat moment loopt het contact via het incassobureau en niet meer via de schuldeiser. Als vanzelfsprekend brengt het incassobureau ook kosten in rekening. Dit is ook voor uw rekening en komt bovenop de al bestaande schuld. Een incassobureau heeft geen wettelijke status. Als u niet reageert op de brieven van een incassobureau zal deze vervolgens een deurwaarder inzetten. Een deurwaarder kan ook schulden innen in opdracht van de schuldeiser, maar heeft meer mogelijkheden dan een incassobureau. Een deurwaarder kan bijvoorbeeld een dagvaarding uitbrengen, beslag leggen op uw loon of uw woning ontruimen.

Bijkomende kosten

Een incassobureau brengt incassokosten in rekening. Dit is een vast bedrag of percentage van de schuld, deze kosten zijn voor uw rekening. Voor incassokosten zijn er richtlijnen vastgesteld, er geldt een bedrag van 15% van de hoofdsom. Maar de hoogte van incassokosten zijn niet wettelijk vastgesteld. Buitengerechtelijke kosten zijn de kosten die de schuldeiser heeft als hij een incassobureau inschakelt. Deze mag hij doorberekenen als dat in de overeenkomst of zijn algemene voorwaarden staat beschreven. Een incassobureau mag niet apart administratie- of bureaukosten in rekening brengen, deze kosten zitten bij de buitengerechtelijke kosten in. Voor de deurwaarder zijn de ambtelijke kosten vastgelegd, zoals de kosten voor het uitbrengen van de dagvaardingen en het beslag leggen. Voor bijvoorbeeld het innen van schulden kan de deurwaarden zelf tarieven vaststellen.

Beslaglegging op uw loon

Als u uw rekeningen niet betaald en zo schulden opbouwt dan kan de deurwaarder uiteindelijk beslag leggen op uw loon of inboedel, hier is een vonnis van de rechter voor nodig. Als een deurwaarder beslag legt op uw loon, dan wordt dit bekend bij uw werkgever. Als u last hebt van schulden is het verstandig om dit tijdig aan te geven bij uw werkgever, vaak kan uw werkgever meedenken voor een passende oplossing. Als er over is gegaan op beslaglegging van uw loon dan maakt uw werkgever het deel van uw inkomen waar beslag op is gelegd over aan de deurwaarder, dit doet uw werkgever totdat de schuld is voldaan. Het is goed om te weten dat uw werkgever u niet mag ontslaan vanwege het loonbeslag.

Beslaglegging op uw inboedel

Als een deurwaarder beslag legt op uw inboedel, dan wordt er een lijst opgesteld van de inboedel die in beslag genomen wordt. Er mag geen beslag gelegd worden op kleren, het benodigde eten en drinken voor maximaal een maand en het bed en beddengoed. Meestal blijven de spullen in huis staan, hierna kan de deurwaarder overgaan tot openbare verkoop van de in beslag genomen goederen. Als u deze verkoop wilt voorkomen moet u de schuld afbetalen of een betalingsregeling treffen.

Beslagvrije voet

Een deurwaarder kan geen beslag leggen op het volledige salaris of uitkering. Hij moet rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is een deel van het inkomen wat u kunt gebruiken voor levensonderhoud en vaste lasten. De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd. De deurwaarder moet ook rekening houden met de premie ziektekostenverzekering en hoge woonlasten. Op inkomsten afkomstig van kinderbijslag en de tegemoetkoming in de schoolkosten kan een deurwaarder geen beslag leggen. Op inkomsten als vakantiegeld, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag kan wel beslag worden gelegd dit kan alleen als de schuld betrekking heeft op die toeslag.

Informatie

Wenst u meer informatie of wilt u een incassobureau inschakelen? Vermeldt dan uw case en vraag hulp via Incassobureau Pro.

Comments are closed.