VCA Examen nu ook mogelijk via de computer

De bouwsector en technische sector willen dat hun werknemers een VCA examen afleggen om zo aan alle Europese eisen te voldoen. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu. In het verleden werden deze examens schriftelijk op een vaste locatie afgenomen. Sinds kort is het mogelijk om digitaal toetsen af te nemen, dit is zeer effectief gebleken en werkgevers zijn er zeer tevreden over.

De voordelen van digitaal VCA Examen
De algemene Exameninstelling maakt sinds kort gebruik van Computerbased testing, afgekort CBT genoemd. Dit is een digitale vorm waarmee het VCA examen wordt afgenomen. Het blijft mogelijk om deze ook schriftelijk te maken. De digitale mogelijkheid biedt vele voordelen voor zowel werkgever als examenkandidaat. Doordat er via de computer wordt getest kan dit op een locatie in de buurt plaatsvinden. Natuurlijk dient de locatie wel aan bepaalde normen te voldoen en moet er een laptop of computer aanwezig zijn. Op locatie toetsen scheelt in reistijd en het vergemakkelijkt het inplannen van het testmoment. Na het afronden van het VCA examen wordt de uitslag direct duidelijk gemaakt. Zo weet men meteen of het certificaat is behaald.

VCA certificaat
Het VCA diploma toont aan of de werknemers van een bouwbedrijf of technische organisatie voldoen aan de Europese normen. De Europese Unie heeft algemene eisen gesteld aan veiligheid, gezondheid en milieu. Technische medewerkerkers en bouwpersoneel moeten deze regels in acht nemen tijdens het werk en bedrijven moeten er op toezien dat ze correct worden uitgevoerd. Organisaties tonen met een VCA certificering aan dat zij betrouwbaar zijn en aan de eisen voldoen. Afnemers letten bij het uitbesteden van een project op dit keurmerk.

Comments are closed.