Van angst naar angststoornis

Angst is een natuurlijke reactie van het menselijk lichaam om te waarschuwen voor potentieel gevaarlijke situaties. Het is dus een hele handige emotie waardoor je bepaalde situaties beter kunt inschatten en met meer voorzichtigheid kunt benaderen. Natuurlijk kan angst ook heel vervelend zijn en soms zelfs belemmerend zijn om een bepaalde taak uit te voeren. Dit gebeurd voor veel mensen bijvoorbeeld tijdens het geven van een presentatie voor vreemden of een taak uitvoeren in het bijzijn van iemand die je daarop beoordeeld (een examen).

Van angst naar angststoornis

Iedereen heeft weleens angst ervaren op een bepaald moment. Hoewel de ene persoon sneller bang is dan de ander is er al altijd wel een situatie waarin iedereen de emotie angst ervaart. Wanneer de angst echter doorslaat en constant aanwezig is zonder een gegronde of reële reden kan er sprake zijn van een angststoornis. Deze stoornis zorgt er vaak voor dat men sociale situaties gaat vermijden uit angst om vernederend of uitgelachen te worden. Deze verwachting is vaak echter totaal ongegrond en de persoon is zich hiervan ook vaak bewust. Een angststoornis kan leiden tot een sociaal isolement waardoor de klachten vaak alleen maar ernstigere vormen aannemen.

Behandelen van een angststoornis

Er zijn diverse behandelingsmethoden welke een angststoornis kunnen verminderen of zelf volledig kunnen laten verdwijnen. De meest gebruikte methoden zijn cognitieve therapie, gedragstherapie of medicatie. In sommige gevallen is een combinatie van deze behandelmethoden nodig om de stoornis de baas te worden. Wanneer je denkt aan een angststoornis te lijden zoek dan altijd zo snel mogelijk hulp bij de huisarts of een andere professional. Want hoe sneller men begint met de behandeling, hoe groter de kans op snel herstel is.

Comments are closed.