Uitbreiding Isolatie subsidie

De provincie Gelderland heeft de subsidieregeling voor de isolatie van eigen woningen opnieuw uitgebreid. Ditmaal is de grens van het bouwjaar 1980 losgelaten, waarmee ook woningen die na dat jaar zijn gebouwd in aanmerking komen voor subsidie op isolatiemaatregelen. Door de subsidie wordt het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen aan de “schil” van woningen gestimuleerd. Het gaat om vloer-, dak-, glas- en muurisolatie en is er een burenbonus mogelijk bij aanvragen door minimaal 6 woningeigenaren uit één straat of wijk. Per woning is een bedrag van maximaal € 500,- beschikbaar voor glas-, dak-, gevel- of vloerisolatie. Bij de burenbonus gaat het om € 750 per woning.

De gemeente Heumen voert de regeling namens de Provincie Gelderland uit, en beoordeelt daarvoor de aanvragen en keert de subsidie uit.

Om de provinciale regeling te kunnen uitvoeren zijn regels opgesteld die ook aansluiten bij de subsidieverordening van de gemeente Heumen. Omdat de regeling per 1 januari 2014 is gewijzigd door het loslaten van de grens van het jaar 1980 als uiterste bouwjaar, moeten ook deze beleidsregels worden aangepast.

Op 21 januari 2014 heeft B&W besloten de beleidsregels subsidieregeling isolatie woningen 2013-2014, versie 2014 vast te stellen. De regels gelden met terugwerkende kracht naar 1 januari 2014.

De beleidsregels liggen vanaf 6 februari gedurende zes weken ter inzage bij de balie van de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Comments are closed.