Subsidieregeling: asbest eraf zonnepanelen erop

Hebt u al gehoord van de aantrekkelijke subsidieregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’? Dit initiatief werd vorig jaar in het leven geroepen door de voormalige staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma. Deze regeling wordt op het moment verder uitgewerkt en zal in de nabije toekomst in de praktijk worden gebracht.

Goedkoop asbestdaken verwijderen

Deze subsidieregeling is gericht op agrarische bedrijven. Met deze regeling kunnen agrariërs goedkoper het asbest van de daken van hun boerderij laten verwijderen, met als belangrijke voorwaarde dat er zonnepanelen voor in de plaats komen. De overheid stelt voor deze regeling 20 miljoen euro beschikbaar. Met dit initiatief worden twee belangrijke doelen nagestreefd. Op de eerste plaats wordt het asbest dat een risico voor de gezondheid kan vormen verwijderd en op de tweede plaats worden agrariërs gestimuleerd om duurzame energie te produceren.

Driekwart asbesthoudende daken liggen op boerderijen

In Nederland bestaat er naar schatting circa 130 miljoen vierkante meter aan asbesthoudende daken. Het grootste gedeelte van deze daken, namelijk driekwart, ligt op boerderijen. Het is voor agrariërs vaak erg duur om dit asbest te laten verwijderen. Zonder hulp van de overheid zal het zeker nog tot 2044 duren voordat al het asbest is verdwenen. Dat duurt veel te lang. Er wordt in Nederland namelijk al gesproken over het instellen van een asbestverbod dat mogelijk in 2024 ingaat.

Inschrijven vanaf juni 2013

Het is de bedoeling dat de subsidieregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ dit jaar en komend jaar in de praktijk wordt gebracht. Mogelijk kunnen agrariërs zich vanaf juni 2013 voor deze subsidieregeling inschrijven. Dit is voor agrariërs een mooie kans om op een goedkopere manier van hun asbestdaken af te komen. De zonnepanelen die hiervoor in de plaats komen, zullen voor opbrengsten aan zonne-energie zorgen, waarmee de agrariërs de complete kosten voor de asbestsanering kunnen bekostigen.

Comments are closed.