Steeds meer mensen emigreren naar Suriname en Bonaire of verhuizen naar Curaçao

Uit recente cijfers is gebleken dat steeds meer Nederlanders emigreren naar Suriname en Bonaire. Daarbij staat verhuizen naar Curaçao op de tweede plaats. Het CBS meet jaarlijks hoeveel Nederlanders er emigreren en naar welk land zij vertrekken. De metingen worden vanaf 2003 verricht en tonen dat er een jaarlijkse groei is.

CBS: Een groot deel van de Nederlanders emigreren per jaar naar Bonaire of Suriname
Ieder jaar groeit het aantal Nederlanders dat verhuisd naar een ander land. Het gaat om meer dan honderdduizend Nederlanders per jaar. Vooral het verhuizen naar Curaçao of het emigreren naar Suriname en Bonaire blijkt populair. Over het geheel lijken de cijfers iets af te nemen. In 2014 gaven minder Nederlanders aan plannen te hebben om te verhuizen. Degene met plannen om te verhuizen of emigreren geven aan dat Curaçao, Bonaire en Suriname hoog in de ranglijst staan.

De reden voor vertrek
Het emigreren naar een ander land is niet zomaar een keuze. Vaak gaat hier lang beraad aan vooraf. Als hoofdreden voor het vertrek wordt werk gegeven. Ook is de emigratiewens afhankelijk van leeftijd. Meer jongeren dan ouderen geven aan te willen emigreren naar Suriname of Bonaire. Ondanks dat rust, ruimte en natuur minder als reden worden opgegeven, biedt een land als Curaçao dit wel en is dit voor de specifieke groep dat naar het land wil verhuizen een belangrijke reden. Ook wegens het volgen van een opleiding wordt naar het buitenland verhuisd. 

Lees meer op: https://caribintertrans.com/

Comments are closed.