Procesverbetering nodig voor uw ICT software

Heeft u verbetering nodig bij procesverbetering of bij het testen van uw software? Vraag dan  voor een goed advies. Wij zijn namelijk volledig thuis in de wereld van de testen en de procesverbetering. We werken binnen onze organisatie met professionals die werken volgens de richtlijnen van de standaarden van de markt. Dit zijn onder andere TPI Next en TMM en daarmee werken we ons plan voor de procesverbetering volledig uit. Hiermee kunt u een goede verzameling eindresultaten verwachten die perfect aansluiten op de wensen van de ICT afdeling en de inzichtelijkheid van de software. We beginnen standaard met een testbeleid, waarin we de plannen uitwerken en de planning regelen. Vervolgens zullen we een teststrategie opmaken, om de koers te bepalen. Daar op volgend zullen we de testplannen opzetten, die overeenkomen met de strategie en pas daarna zullen de testen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Met de testen hopen we een goede uitkomst te bieden voor de problemen die op dit moment lopen bij het proces en de software. De volgorde is hiervan zeker van belang, want alleen zo kunnen de stappen elkaar goed opvolgen, om samen tot een sterk eindresultaat te komen. Vraag ons gerust eens naar meer informatie over het onderwerp.

 

Comments are closed.