Predicaat ‘Senior tweetalig onderwijs school’ voor het vwo

Na een spannende dag waarin de school zichzelf optimaal heeft moeten bewijzen, mocht mevr. Nicole Verhoeve, afdelingsleider van het tweetalig onderwijs aan het Jan van Brabant College, afgelopen vrijdag het predicaat ‘senior tto school’ voor het vwo in ontvangst nemen. Hieraan lag een strenge kwaliteitstoets ten grondslag die werd uitgevoerd door een visitatiecommissie van het Europees Platform/Nuffic. Hierbij werd de kwaliteit van het tweetalig onderwijs op het vwo vergeleken met het landelijk gemiddelde en werden de aangeboden programma’s voor internationale samenwerking gecontroleerd. Daarnaast keek de visitatiecommissie of de didactiek overeen komt met de afgesproken normen; tweetalig vwo leerlingen krijgen namelijk niet zo maar extra Engels, ze krijgen die taal ook aangeboden op een speciale manier door middel van de ‘content and language integrated learning’ (CLIL) didactiek, een didactiek waarbij het vakinhoudelijk onderwijs gekoppeld wordt aan het onderwijs in de  Engelse taal.

Bovengemiddelde score

Hoewel de leerlingen van het Jan van Brabant College bij eerdere tests, zoals bijvoorbeeld de Cambridge Checkpoints, vaak boven het landelijk gemiddelde en zelfs een enkele keer boven het wereldgemiddelde scoorden, en schoolleiding en docenten veel vertrouwen hebben in de kwaliteit van hun tweetalig onderwijs op het vwo, bleek het onderzoek grondig en waren de kwaliteitseisen hoog. Groot was dan ook de blijdschap  toen de visitatiecommissie aan het einde van de dag het verlossende woord uitsprak en het predicaat ‘senior  tto school’  toekende. Het Jan van Brabant College scoorde, op een schaal van 4 punten, vier keer het cijfer 4 en twee keer het cijfer 3 waarmee de school zich tot de beste tto scholen van Nederland mag rekenen.

Comments are closed.