Onzorgvuldige curatoren

Nog nooit zijn zo veel bedrijven failliet gegaan als in de afgelopen maanden, dit zorgt voor een hogere werkdruk onder curatoren, want eenzelfde groep curatoren moet een grotere hoeveelheid faillissementen afhandelen. Nu kun je de vraag stellen: zorgt een hogere werkdruk voor minder kwaliteit?

Steeds vaker wordt waargenomen dat debiteuren en vooral crediteuren minder goed en snel worden geïnformeerd over een faillissement. Te vaak moet een crediteur een bedrijf opbellen wegens een openstaande vordering, om dan vervolgens te horen dat het bedrijf failliet is verklaard. Dat is niet bepaald acceptabel, ondanks een hogere werkdruk.

Tevens wordt waargenomen dat de afhandeling van boedel, vorderingen en verpandingen niet wordt gedaan als mag worden verwacht. De curator verkoopt bijvoorbeeld de boedel van het failliete bedrijf aan een nieuwe eigenaar, over de prijs worden duidelijke afspraken gemaakt, maar de onderliggende stukken worden niet nauwkeurig beschreven, waardoor de nieuwe eigenaar soms lucht heeft gekocht.

Bijvoorbeeld: de nieuwe eigenaar neemt een deel van een failliet bedrijf over, waaronder de debiteuren. De curator beschrijft dat de debiteuren worden overgenomen en voegt een debiteurenlijst als bijlage bij, maar vergeet deze lijst vervolgens te markeren/paraferen. Het is hierdoor onduidelijk geworden, wat de nieuwe eigenaar precies heeft gekocht. De nieuwe eigenaar maakt mogelijk geen aanspraak meer op het geld dat nog moet worden betaald door de debiteuren.

De curator ondervindt hieraan geen hinder, want deze heeft zijn of haar geld verdiend, dat geldt zeker niet voor de nieuwe eigenaar. Je zou ook kunnen zeggen dat de kopende partij zelf oplettender en zorgvuldiger moet zijn.

Een ander gevolg van de hoge werkdruk is de afname van onderzoeken naar bestuurlijke aansprakelijkheid, ten gevolge van te weinig tijd en geld. Het heeft voor veel curatoren ook geen zin om onderzoek te doen naar bestuurlijke aansprakelijkheid, vanwege de beperkte boedel. Dergelijke onderzoeken worden nog wel gestart, maar niet door curatoren zelf. Toch is het advies, let als crediteur, debiteur en kopende partij zeer goed op of schakel de hulp in van adviesbureau Consultant Op Maat.

Comments are closed.