Ontslag bij ziekte. Kan dat?

Kan ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Over ontslag bij ziekte bestaan veel misverstanden. Er zijn nogal wat werknemers die denken dat ze nooit ontslagen kunnen worden zolang ze ziek zijn. Dat is echter een misverstand. Hieronder een toelichting.

Ontslagverbod bij ziekte kent uitzonderingen

In beginsel kan je niet worden ontslagen als je ziek bent. Er geldt tijdens ziekte namelijk een zogeheten ‘opzegverbod’ (ook wel ‘ontslagverbod’ genoemd). Dit betekent dat je werkgever ondanks het bezit van een geldige ontslagvergunning van het UWV het dienstverband niet rechtsgeldig kan opzeggen zolang je ziek bent. Op dit beginsel van het niet kunnen ontslaan tijdens ziekte bestaan echter belangrijke uitzonderingen. De belangrijkste uitzonderingen lees je hier.

Ontslag om andere redenen dan ziekte

De werkgever kan altijd ontslag aanvragen bij de kantonrechter. Indien daarbij de ziekte van de werknemer aangevoerd wordt als reden van ontslag, zal de kantonrechter ontslag niet toestaan. Indien echter en andere steekhoudende ontslagreden wordt aangevoerd, denk bijvoorbeeld aan reorganisatie of een verstoorde arbeidsrelatie, dan kan de kantonrechter het ontslagverzoek wel honoreren. Wel zal de kantonrechter daarbij kritisch nagaan of het gewenste ontslag niet samenhangt met het ziek zijn van de werknemer. De lat ligt dus extra hoog.

Ontslag na twee jaar ziekte

De bescherming tegen ontslag tijdens ziekte is niet ongelimiteerd, maar geldt gedurende de eerste twee jaar van een aaneengesloten ziekteperiode. Een ziekteperiode geldt ook als aaneengesloten indien je binnen 4 weken nadat je weer aan het werk bent gegaan opnieuw ziek wordt. Na afloop van bedoelde periode van twee jaar kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Om rechtsgeldig te kunnen opzeggen heeft de werkgever toestemming nodig van het UWV Werkbedrijf.

Ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet geldt geen ontslagbescherming bij ziekte. Dat is logisch. Ontslag op staande voet impliceert dat de werknemer zich dusdanig kwalijk heeft gedragen ( denk bijvoorbeeld aan diefstal en geweld ) dat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk tot een einde moet kunnen komen. Het zou niet redelijk zijn indien de zieke werknemer die zich slecht gedraagt ‘de vluchtheuvel’ van de ontslagbescherming kan gebruiken.

Contract voor bepaalde tijd

Indien een contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd is er feitelijk geen sprake van ontslag, maar sprake van afloop van het arbeidscontract op de vooraf afgesproken datum. Omdat er geen sprake is van ontslag geldt er ook geen ontslagverbod, zodat de arbeidsovereenkomst tot een einde komt, ook al is de werknemer ziek.

Ontslag bij frequent ziek zijn

Indien je als werknemer vaak ziek bent waardoor het ziek zijn onevenredig zwaar drukt op je collega’s die het werk moeten overnemen, kan het UWV of kantonrechter het gevraagde ontslag inwilligen en dus ontslag bij ziekte toestaan.  Het UWV of de kantonrechter zullen een dergelijke ontslagaanvraag echter lang niet altijd honoreren.

Samengevat: als werknemer geniet je bij ziekte ontslagbescherming. Op de ontslagbescherming bij ziekte bestaan een aantal belangrijke uitzonderingen.

Voor verdere informatie over dit onderwerp kunt u bellen met Ontslagspecialist: 0900 – 123 73 24

Comments are closed.