Ongeveer 15 procent van de jongeren te dik

Ongeveer 15% van de jongeren (15-25) in Nederland is te dik, maar tocht vinden bijna alle jongeren dat ze gezond zijn. Jongeren uit gezinnen met een laag inkomen hebben het vaakst overgewicht en gaan gemiddeld vaker naar de huisarts dan jongeren met ouders die financieel draagkrachtiger zijn.

Meer overgewicht in lage inkomensklasse

In 2010/2012 had 15 procent van de kinderen en jongeren tussen 2 en 25 jaar overgewicht. Bij 3 procent was er zelfs sprake van obesitas. Er lijkt een duidelijk verband te zijn tussen het inkomen van een huishouden en overgewicht. 19% van de jongeren in een huishouden in de laagste inkomensgroep heeft last van overgewicht, tegenover 11 procent van de 2- tot 25-jarigen in de hoogste inkomensgroep. Ernstig overgewicht lijkt nog sterker gerelateerd aan het inkomen. Onder jongeren in de laagste inkomensklasse komt obesitas drie keer zo vaak voor als onder leeftijdsgenoten in de hoogste inkomensklasse.

Jongeren uit hoge inkomensklasse positiever over gezondheid

Van de jongeren (0 tot 25 jaar) beoordeelt 93 procent hun gezondheid als goed of zeer goed. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen zijn sceptischer en geven minder vaak aan een goede gezondheid te hebben dan jongeren uit huishoudens met een hoog inkomen.

Lager inkomen vaker naar huisarts

Twee op de drie jongeren hebben minstens één keer de huisarts bezocht in het voorgaande jaar. Onder jongeren in de laagste inkomensgroep ligt dit aandeel iets hoger (69 procent) dan in de hoogste inkomensgroep (64 procent). Daarentegen is iets minder dan 80 procent van de jongeren in de laagste inkomensgroep de afgelopen 12 maanden bij de tandarts geweest, tegenover ruim 86 procent in de hoogste inkomensgroep.

Strijden tegen overgewicht

De uitkomsten van dit onderzoek wijzen nogmaals op de noodzaak om gezond en gebalanceerd te eten. Het is verstandiger om minder te snoepen en meer voor fruit te kiezen. Maar als de drang toch niet te stuiten is kan er het beste voor gezonde suikervrije producten gekozen worden zoals Slimpie en light frisdranken. Met name producent Slimpie wordt aanbevolen vanwege de gezonde suikervervangers. De verkoop van Slimpie ijs deze zomer laat zien dat er gelukkig al een groot deel van de ouders en jongeren een bewuste voedingskeuze maken.

Comments are closed.