Let op: per 1 juli 2015 wijzigen regels ‘ontslag op staande voet’

In het ontslagrecht gaat na 1 juli 2015 als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid veel veranderen. Belangrijke wijzigingen betreffen de verplichte ontslagroute ( ontslag via het UWV voor bedrijfseconomisch ontslag en via de kantonrechter voor andere ontslagredenen ) en de invoering van een wettelijk recht op een ontslagvergoeding, transitievergoeding genaamd.

Ook ten aanzien van een ontslag op staande voet ( een per direct gegeven ontslag vanwege een ‘dringende reden’, zoals diefstal, fraude, geweld ) gaat veel veranderen. Ontslagspecialist legt uit.

De huidige situatie: een simpele brief volstaat

Als een werknemer vóór 1 juli 2015 op staande voet wordt ontslagen, kan hij via een simpel briefje (of e-mail) de vernietiging van het ontslag inroepen. De werknemer heeft daarvoor 6 maanden de tijd na het gekregen ontslag.  Als de werkgever voet bij stuk houdt en het loon niet meer betaalt, kan werknemer in een procedure bij de rechter loondoorbetaling en wedertewerkstelling vorderen. Er geldt geen dwingende termijn waarbinnen die procedure moet worden gestart.

Na 1 juli 2015: procedure bij rechter noodzakelijk

Na 1 juli 2015 vervalt de mogelijkheid om via een schrijven de vernietiging van ontslag in te roepen. De werknemer die het niet eens is met zijn ontslag op staande voet moet vernietiging verzoeken in een procedure bij de kantonrechter. En dat dient snel te gebeuren! Werknemer moet dat doen binnen 2 maanden na het ontslag op staande voet. Is hij te laat, dan valt er aan het ontslag op staande voet niets meer te doen. Te lang stil zitten is dus fataal.

Werknemer kiest voor schadevergoeding

De korte fatale termijn van 2 maanden geldt ook als de werknemer geen hervatting van de arbeidsovereenkomst wil, maar een schadevergoeding.  Tot 1 juli 2015 kan werknemer de inkomsten vorderen die hij misloopt doordat werkgever per direct de arbeidsrelatie heeft opgezegd in plaats van de voor werkgever geldende opzegtermijn in acht te nemen. Daarnaast kan de werknemer aan de kantonrechter een vergoeding verzoeken op basis van een ‘kennelijk onredelijk ontslag’.

Transitievergoeding en billijke vergoeding:

Na 1 juli 2015 bestaat de mogelijkheid voor een transitievergoeding (mits werknemer niet ernstig verwijtbaar is bij zijn ontslag), vergoeding van schade in verband met het niet in acht nemen van de opzegtermijn en een eventuele aanvullende – door de rechter te bepalen –  billijke vergoeding.

Voor nadere informatie: mr Edwin van Jaarsveld, Ontslagspecialist, 020 – 6160 120

Comments are closed.