Klachten Meniere

Optreden duizeligheid

In het algemeen snapt de persoon onder duizeligheid veelvuldig verscheidene klachten. Dat zijn bijvoorbeeld: draaien met neiging tot omvallen, knikkende knieën, , pikzwart worden voor de ogen, een ervaring van dronkenschap, flauw vallen. Tijdens de ziekte van Ménière treden in het bijzonder in het aanvang plotseling aanvallen op van draaiduizeligheid met valneiging. Erg vaak gaan deze aanvallen gepaard met misselijkheid, braken, bleek worden en koud zweet.
Bij deze symptomen, die erg vaak enkele uren in beslag nemen, is het niet meer mogelijk de normale werkzaamheden te uitvoeren. De meeste mensen gaan naar bed indien zo’n aanval ontstaat. Gelijk een nacht slapen voelt de persoon zich wederom wat beter. Niet iedere aanval is even zwaar. Enige aanvallen duren slechts enkele minuten en niet allen hoeft over te geven bij een aanval.
Het is niet te voorspellen of en indien zich weer een aanval ontstaat. Tussen de aanvallen door kan de persoon helemaal vrij zijn van duizeligheid. Af en toe echter blijft de mens licht in het hoofd, onzeker en heeft een dronken gevoeligheid.

Gehoorverlies

In aansluiting op de aller eerste aanval, echter af en toe later, ontwikkelt gehoorverlies, meestal vrijwel altijd aan een zijde. Het gaat om een zogenaamde perceptieslechthorendheid. Veelal begint het gehoorverlies in de lage tonen. In de loop van de termijn kan tevens het verstaan van spraak minder gemakkelijk worden. Hoofdzakelijk in het start van de ziekte kan de ernst van de slechthorendheid nogal wisselen. In een uitsluitend geval ontwikkelt gehoorverlies aan beide zijden. Enige mensen hebben klachten van vervorming van geluid. Geluid kan eveneens als te hard of onaangenaam ervaren worden.

Oorsuizen

De persoon heeft klachten van oorsuizen. Werkelijk is de benaming oorsuizen niet echt juist omdat het geluid in het oor is niet altijd suizend desondanks kan brommend, dreunend of fluitend zijn. Eveneens lokaliseren enkele mensen het gehoorde lawaai niet in het oor maar in hun kop. Erg vaak is het oorsuizen het ergst bij en vlak gelijk een duizeligheidsaanval. Meer info op www.infoziekten.nl

Comments are closed.