Jan van Brabant College Brainport school in Helmond: aantrekkelijker leren

Vanaf 1 oktober is het Jan van Brabant College, vestiging Molenstraat in Helmond, samen met nog twee andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio, officieel Brainportschool. Door omgevingsgericht onderwijs en het werken aan 21e-eeuwse vaardigheden, willen Brainport scholen het leren nog aantrekkelijker maken.

Veranderende samenleving

In een samenleving waarin leerlingen moeten kunnen samenwerken en communiceren, kritisch en probleemoplossend moeten denken en bovendien ICT-vaardig, creatief en taalvaardig  moeten zijn, kunnen we niet meer volstaan met uitsluitend klassikale lessen en theoretische toetsen. De leerlingen uit de 21e eeuw willen de kennis die ze op school krijgen aangereikt, kunnen toepassen in een buitenschoolse omgeving, hun talenten ontwikkelen door  ervaring op te doen in de praktijk en zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Omdat de Brainport regio ook sterk internationaal georiënteerd is, wordt er ook een internationale oriëntatie van de leerlingen verwacht.

Nieuw concept: Brainport school Helmond

Drie scholen uit de regio, het Jan van Brabant College in Helmond, het Strabrecht College in Geldrop en het Heerbeeck College in Best, hebben  daarom samen met Brainport Development het concept Brainport School ontwikkeld.  In de praktijk betekent dit dat scholen nadrukkelijk gaan samenwerken met bedrijven en instanties in de regio bijvoorbeeld in de vorm van projecten, excursies, gastlessen of presentaties. Het is een win-win situatie: leerlingen kunnen op deze manier ervaring opdoen in de regio en bedrijven kunnen inspelen op hun behoefte aan (hoog gekwalificeerd) personeel. Samenwerking vindt plaats op verschillende gebieden, techniek, design, automotive, duurzaamheid en food, en is er speciaal op gericht dat leerlingen beter worden voorbereid op hun vervolgstudie, dat ze zich ontwikkelen op het gebied van de 21e-eeuwse vaardigheden en dat ze een betere aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.

Comments are closed.