Het energieprestatiecertificaat

Energieprestatiecertificaat

Tegenwoordig kan men bij een huis een energieprestatiecertificaat verwachten. Aan de hand van dit certificaat is te zien of een huis wel of niet goed geïsoleerd is. Gezien de toenemende stijging van de energieprijzen is dit een belangrijk gegeven. Ook kunt u zo inschatten hoeveel kosten er te verwachten zijn wanneer het huis een lage waarde heeft.

Het energieprestatiecertificaat
Wanneer u een huis wilt kopen en tegenwoordig ook bij huur, kunt u naar het energieprestatiecertificaat vragen. Zoals dat ook bij wit- en bruingoed het geval is, toont het energieprestatiecertificaat hoeveel energie een huis verbruikt. Is het een F dan mag u er van uitgaan dat er nog heel wat te verbouwen en veranderen zal zijn om energie te besparen. Terwijl een A duidelijk maakt dat het huis optimaal is geïsoleerd.
U kunt als koper natuurlijk in de onderhandelingen inbrengen dat er een energieprestatiecertificaat moet worden gemaakt voordat u de koopprijs van het huis kunt vaststellen. Op die manier krijgt u ook zicht op eventuele, niet zichtbare, gebreken. Een huis dat er op zichzelf goed en mooi uitziet, kan in werkelijkheid slechte vloeren hebben of muren die nodig opnieuw gevoegd moeten worden. Of een dak dat slecht geïsoleerd is. Dankzij het energieprestatiecertificaat kunt u zien waar de meeste energie letterlijk uit het huis ‘lekt’ en waar dus direct of in de toekomst kosten te verwachten zijn.

Een huis verkopen
Het tegenovergestelde geldt natuurlijk ook. Wanneer u een energieprestatiecertificaat (epc) laat maken, kunt u bij de verkoop laten zien wat u al gedaan hebt en wat er nog te doen is op het gebied van energiebesparing.
Een andere goede reden om een energieprestatiecertificaat te laten maken is wanneer u van plan bent om aan een verbouwing te beginnen. U hebt dan meteen zicht op de zwakke plekken in en aan het huis, zodat die eventueel geheel of gedeeltelijk meegenomen kunnen worden in de verbouwing. Dan maakt u optimaal gebruik van het energieprestatiecertificaat door toekomstgericht zo veel mogelijk op energielasten te besparen. Dankzij het energieprestatiecertificaat verdient u de komende jaren een deel van uw geld terug.

Milieubewustzijn en duurzaam investeren
Er is nog een derde reden om een energieprestatiecertificaat te laten samenstellen. U denkt aan het milieu en bent van plan om te investeren in duurzame energie. Het energieprestatiecertificaat helpt u vast te stellen waar geïsoleerd kan worden, hoeveel energiebehoefte u hebt en hoe u die kunt dekken.
Ook woningcorporaties laten tegenwoordig steeds vaker een energieprestatiecertificaat samenstellen om en de huurders te kunnen laten zien dat ze werken aan het voorkomen van energieverspilling of omdat ze van plan zijn in de huizen te investeren. Een energieprestatiecertificaat is een label dat aan een huis komt te hangen en het eventueel een stuk aantrekkelijker kan maken. Dat kan een hogere huur betekenen. Voor alles is er altijd een tegendeel. Waarom zou een huurdersbelangenorganisatie geen energieprestatiecertificaat kunnen laten maken van een bepaalde groep huizen om zo de discussie over slechte en ongezonde huisvesting een bredere en betere basis te geven?

Het certificaat geeft inzicht en ondersteunt
Met behulp van een energieprestatiecertificaat kunt u bepalen of u wel of niet wilt investeren in maatregelen om energie te besparen. Kunt u laten zien wat u al gedaan hebt en wat de effecten zijn. Kunt u de prijs van een huis beïnvloeden. Naar beide kanten, zowel omlaag als omhoog, geheel afhankelijk van de uitkomst. Kunt u mogelijk hetzelfde doen bij een huurprijs.
Het certificaat is in sommige gevallen al verplicht en zal in de toekomst voor ieder huis verplicht worden, gelet op de Europese Richtlijn Energie Prestatie. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

Comments are closed.