Goede afspraken maken bij een echtscheiding

Veel mensen vinden het bij een echtscheiding moeilijk om goede afspraken te maken als het gaat om de afwikkeling van de echtscheiding. Niet onlogisch, want na een soms lange relatie komt er voor mensen een einde aan een periode in hun leven. Voor de ene persoon is dit een gewilde breuk en voor de andere persoon komt de echtscheiding juist onverwacht.
In het laatste geval is een echtscheiding soms een ware hel voor mensen. Vooral emotioneel. Het is dan soms moeilijk om je hier over heen te zetten en soms keren mensen zich dan ook tegen de ex-partner. Goede afspraken maken wordt dan lastig. Het kan dan een echte strijd worden dat kan uitmonden in een vechtscheiding. Een vechtscheiding is geen pretje. Natuurlijk is scheiden sowieso al geen pretje. Beide partners zijn genoodzaakt om dan een eigen advocaat in te schakelen en dat brengt weer heel veel extra kosten met zich mee.

Als het niet anders kan dan is een vechtscheiding soms de enige oplossing om uit elkaar te gaan. Natuurlijk is dit bijzonder moeilijk, maar als er echt strijd is dan is het moeilijk om goed met elkaar te communiceren over dingen die moeten worden geregeld. In dat geval zal de rechter er aan te pas moeten komen en uitspraak doen over bepaalde afwikkelingen.

Een vechtscheiding is gelukkig niet de enige oplossing. Mediation kan soms helpen om betere afspraken te maken. Het nadeel bij mediation is wel dat beide partners bereid moeten zijn om vrijwillig mee te doen aan mediation. De situatie die voor verandering zorgt, zorgt vaak ook voor ingrijpende veranderingen overdag. Denk aan de woning waar iemand moet wonen als hij of zij gescheiden is. Dat is vaak niet eenvoudig.

Kortom, een echtscheiding is niet eenvoudig. Mijn advies is dan ook om niet al te koppig te doen in zo’n situatie. Probeer goede afspraken te maken. Dit is na de echtscheiding veel beter voor alle betrokkenen, zeker voor kinderen, als die er bij betrokken zijn.

Comments are closed.