Energieprestatiecertificaat

Het Energieprestatiecertificaat (EPC) informeert kopers of huurders over de energiezuinigheid van de woning en is sinds enkele jaren verplicht bij de verkoop of verhuur van elke aparte wooneenheid. We spreken dus over elke woning, appartement, studio, sociale woning of ook serviceflats met huurovereenkomst. Onbewoonbaar verklaarde woningen of wooneenheden zonder verwarming dienen geen EPC voor te leggen. Ook woonboten of vakantieverblijven met een korte huurovereenkomst vallen buiten de voorwaarde. Voor nieuwbouwwoningen is een Energieprestatiecertificaat in het kader van de EPB-regelgeving verplicht voor te leggen binnen de zes maanden na ingebruikname van de woning.

Bij de verkoop van een woning dienen de gegevens van het aanwezige EPC steeds opgenomen te worden in de notariële akte. Bij de verhuur van een woning is het de eigenaar zelf die het origineel attest in zijn bezit houdt en een copie overmaakt aan de huurder. Advertenties met betrekking tot de verkoop of verhuur van de woning dienen in het kader van de informatieplicht trouwens steeds de gegevens van het Energieprestatiecertificaat te vermelden.

Het EPC vermeldt de energiescore van de woning en geeft desgevallend advies in het nemen van energiebesparende maatregelen. Het Energieprestatiecertificaat legt geen voorwaarden op aan de verkoper, maar dient enkel om te informeren over de energetische toestand van de woning. Voor bepaalde energiebesparende maatregelen kan er trouwens nog steeds een premie of subsidie worden aangevraagd. De energiescore wordt bepaald door de gebruikte materialen in het gebouw voor isolatie, ramen en deuren en installaties voor verwarming en warm water. Het verbruikersgedrag of gezinssamenstelling speelt geen rol. De bekomen score wordt op een kleurenbalk geplaatst en ingedeeld in een bepaalde zone. De groene zone geeft aan dat we te maken hebben met een energiezuinige woning. Hoe hoger de score (0-700), hoe hoger het energieverbruik. Het spreekt voor zich dat vooral oude woningen hoog scoren en vaak energieverslindend zijn.

Eens opgemaakt blijft het Energieprestatiecertificaat 10 jaar geldig. Enkel als er intussen energiebesparende maatregelen werden genomen, kan best een nieuwe EPC opgemaakt worden bij een verkoop of verhuur. De kostprijs van de opmaak hangt af van de tijd die er nodig is om het dossier samen te stellen. Voor meer informatie kan u terecht op volgende website: www.epcdiensten.be.

De overheid voert steekproefsgewijs controles uit op de aanwezigheid en correctheid van het EPC. Bij onregelmatigheden kan de administratieve boete voor de eigenaar oplopen tot 5 000 EUR.

Comments are closed.