Een graf van natuursteen wordt steeds vaker op maat gemaakt

Een aantal jaren geleden raakte begraven worden uit de gratie. Men had liever een crematie waarbij de as uitgestrooid wordt. Sinds enkele jaren zien we een ommekeer. Er bestaat meer behoefte aan een vaste plaats om de overledene te herdenken of te eren. Om het karakter of de uniekheid van de overledene te tonen plaatst men steeds vaker een natuursteen op maat.

Natuursteen op maat
Diverse gangbare producten worden uit natuursteen op maat gemaakt. In de tuin, badkamer en keuken wordt het bewerkt tot een terrastegel, wasbak of aanrecht. De reden voor het veelvuldige gebruik is het gemak waarmee het gesteente zich laat bewerken. Er zijn drie onderverdelingen te maken in natuurstenen. Er bestaat stollinggesteente, afzettingsgesteente en meta morf gesteente. Granieten vallen onder stollinggesteente en zijn gemaakt van gehard magma. Dit materiaal wordt vaak gebruikt als grafsteen.

Natuursteen als grafmonument
Natuursteen is een gesteente wat uit de rotsen wordt gehakt. Vervolgens volgt er een bewerkingsproces waarbij het gesteente naar gelang het doel wordt bewerkt. Natuursteen is het meest gebruikte materiaal voor een grafsteen. De steen is redelijk bestendig tegen de verschillende weertypes welke wij in Nederland hebben. Het graf blijft mooi en is eenvoudig te onderhouden.

Een persoonlijk grafmonument
Om de overledene te blijven herdenken zoals hij of zij was kiest men graag voor een grafmonument dat iets zegt over de persoonlijkheid. Een laatste rustplaats wordt steeds vaker op maat gemaakt van natuursteen. Uit de cijfers blijkt dat grafsteenontwerpers veel opdrachten krijgen. Daarbij maken nabestaande gebruik van programma’s om een volledig eigen ontwerp te maken en dit te laten uitvoeren door een vakkundige grafsteenbewerker.

Comments are closed.