Een bedrijfsplan maken nuttig?

Je bent een startende ondernemer en je maakt geen bedrijfsplan. Meestal ligt de oorzaak daarvan bij redenen zoals te moeilijk, hij of zij weet niet hoe en als belangrijkste reden: het is niet nodig want ik weet het allemaal wel.

Verkeerde beslissing?

Vaak blijkt pas later door schade en schande dat het niet maken van een ondernemingsplan de verkeerde beslissing was.  Dat is eigenlijk ook wel logisch. Immers als je denkt dat het te moeilijk is en je dat niet kunt, hoe kun je dan verwachten dat je wel een onderneming kunt runnen? Als je niet weet hoe en je neemt niet de moeite om uit te zoeken hoe dan wel, hoe denk je dan later in je onderneming allerlei onverwachte problemen en tegenvallers op te lossen. En indien je er vanuit gaat dat je het wel allemaal weet, waarom zet je dat dan niet even op papier, het is dan immers zo gebeurt en dan merk je of je gelijk hebt en het echt allemaal weet.

Een bedrijfsplan maken is voor serieuze ondernemers
Een zichzelf serieus nemende startende ondernemer , benut alle mogelijkheden om de kans op een succesvolle onderneming en een hogere omzet te verbeteren. Een bedrijfsplan maken is een “time and again” bewezen methode om daaraan bij te dragen.
Als je een bedrijf begint en besluit geen ondernemingsplan te schrijven dan  verdubbelt dat de kans op het ten onder gaan van de onderneming. Daartegenover geldt dat ondernemers die wel een goed ondernemingsplan hebben gemaakt voor de start van hun bedrijf volgens onderzoek veel meer kans hebben om ook te slagen. De feiten spreken voor zich: van elke 100 startende ondernemers die een bedrijfsplan maken zijn er na 5 jaar nog steeds ongeveer 60 actief. Van elke 100 startende ondernemers die geen bedrijfsplan maken zijn er na 5 jaar niet meer dan ongeveer 30 over.

Start niet zonder bedrijfsplan maar met een achterstand!
Als jij ook een onderneming gaat starten en je bent een serieuze ondernemer dan kun je er eenvoudigweg niet omheen. Een gedegen ondernemingsplan schrijven is dan noodzaak. Dit achterwege laten, om reden dan ook, geeft je direct al een achterstand op de concurrenten die wel een bedrijfsplan maken.

Comments are closed.