Collectieve arbeidsovereenkomst

Een collectieve arbeidsovereenkomst  of een cao is een schriftelijke overeenkomst tussen één of meerdere werkgevers of werkorganisaties met  één of meerdere werknemersorganisaties.  Hierin worden de arbeidsvoorwaarden vastgelegd en overeengekomen,  men heeft hier als doelstelling: door middel van collectief onderhandelen wilt men de gelijkwaardigheid van de partijen verzekeren. In dit artikel gaan we het hebben over  de loonadministratie bij schilders cao en bouw cao.

De bouw en schilders cao’s zijn  zeer ingewikkeld door de bedrijfstakregeling en de cao’s. Daarom is het aan te raden om dit uit te besteden  aan een  bedrijf dat hierin gespecialiseerd is  en altijd op de hoogte is als er veranderingen zijn.  Er zijn veel vragen waar men geen antwoord op heeft zoals:

-Heeft u recht op toeslag bij overwerk?
-Tot hoeveel graden onder nul moet men blijven werken?
-Wat gebeurt er met ingeplande roostervrije dagen bij ziekte?

Al vragen die je maar kan bedenken kan zowel de werknemer als de werkgever aanvragen om hier een antwoord op te verkrijgen.   Bedrijven die instaan voor de  administratie van je lonen  kunnen je helpen bij het vinden van het beste salaris voor je nieuwe werknemers hoe je je salaris kosten omlaag kan krijgen, maar zij weten ook alles over cao’s en zijn altijd op de hoogte van updates en veranderingen hiervan.

In een cao komen dezelfde afspraken aanbod die bij een arbeidsovereenkomst ook aanbod komen zoals:

-arbeidsduur
-beloning (lonen)
-onregelmatigheidstoeslag
-functiewaarderingsysteem
-overwerkregeling
-regelgeving in geval bij ziekte
-arbeidsomstandigheden en veiligheid van de werknemer
-pensioen- en ontslagregeling
-…

Indien je bedrijf gevestigd is in Nederland maar ook in België, is het natuurlijk belangrijk dat je  op de hoogte bent van de verschillen tussen de cao’s voor je werknemers.  Als je dit laat uitbesteden aan een bedrijf  dat instaat voor de salarisadministratie  van je bedrijf,  moet je zelf geen zorg meer maken hierover en kan je je vragen gewoon aan het bedrijf stellen omdat zij verwacht worden hiervan op de hoogte te zijn.

 

Comments are closed.