Belangrijke wijzigingen over de vaststellingsovereenkomst vanaf 1 juli 2015

De vaststellingsovereenkomst is een veel gebruikte wijze om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Werkgever en werknemer overleggen hierbij over de beëindigingsvoorwaarden en leggen het onderhandelingsresultaat vast in een vaststellingsovereenkomst. De wettelijke regels over de vaststellingsovereenkomst veranderen per 1 juli 2015. Ontslagspecialist vermeldt hieronder de belangrijkste wijzigingen.

Hoe is de situatie tot 1 juli 2015?

De vaststellingsovereenkomst kent geen vormvereiste. De vaststellingsovereenkomst hoeft dus niet per sé schriftelijk te worden vastgelegd. Na het sluiten van de overeenkomst geldt geen bedenktermijn: ‘vast is vast’. Alleen in uitzonderlijke situaties, zoals bijvoorbeeld in geval van dwaling of bedrog, is het mogelijk de vaststellingsovereenkomst te vernietigen.

Per 1 juli 2015: vormvereiste en bedenktermijn

Vanaf 1 juli geldt het vormvereiste dat de vaststellingsovereenkomst schriftelijk moet worden  overeengekomen.

Er gaat een bedenktermijn gelden. Werknemer krijgt de mogelijkheid om na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst binnen twee weken de vaststellingsovereenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring gericht aan de werkgever. Werknemer kan dat doen zonder opgaaf van redenen.

Werkgever moet de werknemer via de vaststellingsovereenkomst schriftelijk informeren over de twee weken bedenktijd. Doet werkgever dat niet, dan bedraagt de bedenktijd drie weken.

Als de vaststellingsovereenkomst binnen de bedenktijd wordt ontbonden en er wordt binnen 6 maanden een nieuwe vaststellingsovereenkomst gesloten, dan geldt de bedenktijd niet voor de tweede vaststellingsovereenkomst.

Transitievergoeding of andere ontslagvergoeding?

Per 1 juli 2015 heeft bijna iedere werknemer die wordt ontslagen via opzegging of ontbinding door de kantonrechter recht op een transitievergoeding. In de wet is geen recht op een transitievergoeding geregeld voor werknemers die met een vaststellingsovereenkomst vertrekken. Maar in de praktijk zullen werkgever en werknemer voordat zij een vaststellingsovereenkomst aangaan vaak onderhandelen over een ontslagvergoeding. Zij kunnen daarbij vrijwillig de wettelijke regels over de transitievergoeding als uitgangspunt nemen. Maar partijen kunnen ook besluiten een hogere of lagere ontslagvergoeding af te spreken.

Comments are closed.