Bedrijfspoort onderhoud noodzakelijk voor lange levensduur

Wanneer er in een bedrijfsgebouw één of meerdere automatische bedrijfspoorten aanwezig zijn, is het van belang deze goed te onderhouden. Wanneer automatische industriepoorten/bedrijfspoorten niet goed worden onderhouden, kunnen er problemen met de poort ontstaan. Een storing of defect aan een automatische poort zorgt er immers voor, dat een onderneming (gedeeltelijk) stil kan komen te liggen. Bijvoorbeeld wanneer er geen levering meer naar binnen kan omdat de poort niet meer open gaat of juist een bestelling niet naar een klant kan omdat de poort niet meer open gaat. Dit kan grote gevolgen hebben voor een firma. Daarom is het van belang om industriepoorten onderhoud regelmatig uit te laten voeren door een erkende firma. Door de onderstaande aanwijzingen op te volgen, wordt de kans op een storing verkleind en de levensduur van je bedrijfspoort verlengd.

Schoonmaken

  • Maak een automatisch of handbediende industriepoort regelmatig schoon. Tijdens het schoonmaken is het van belang dat niet alleen de panelen van de poort worden schoongemaakt, maar ook de bewegende onderdelen. Hierbij kan gedacht worden aan looprollen en scharnieren. De panelen kunnen met een vochtige doek worden afgenomen en de metalen onderdelen met een zachte doek. Hierbij is het belangrijk dat de onderdelen niet te vochtig worden om roestvorming te voorkomen.
  • Haal al het vuil en obstakels onder de poort vandaan. Door het vuil rondom de poort te verwijderen wordt er voorkomen dat er schade kan ontstaan door rondvliegende obstakels. Daarnaast kan de eventueel aanwezige onderloopbeveiliging goed zijn werk blijven doen.

Controleren

  • Zelf kan er regelmatig worden gecontroleerd of de poort soepel op en neer beweegt zonder haperingen. Het kan voorkomen dat een bedrijfspoort op den duur gaat haperen tijden het omhoog en/of omlaag gaan. Probeer dan te achterhalen waardoor de hapering veroorzaakt wordt. Het kan zijn dat looprollen of scharnieren versleten zijn waardoor een poort gaat haperen. Indien mogelijk kunnen deze onderdelen vervangen worden. Wanneer er twijfel is of dit wel moet of weet niet hoe dit moet, schakel dan een vakman in om dit te overleggen.
  • Voer periodiek een visuele inspectie uit om op slijtage of  roestvorming te controleren. Dit kan gecontroleerd worden bij de staalkabels (wanneer deze rafels vertonen, dienen ze vervangen te worden). Vervang versleten of geroeste delen. Laat een professional de vervangingswerkzaamheden uitvoeren, wanneer er twijfel is over welke onderdelen er vangen dienen te worden.
  • Controleer of alle kabels en snoeren stevig vast zitten. Herbevestig ze op de juiste wijze indien nodig. Let op: schakel bij twijfel een ervaren technieker in. Zelf aan de slag gaan met elektriciteit kan gevaar opleveren.

Smeren

  • Smeer de bewegende onderdelen regelmatig. Denk hierbij aan de scharnieren, het hang-en sluit werk en de looprails. Let op: zorg er altijd voor dat alles goed schoon is, voordat er gesmeerd wordt. Wanneer dit niet wordt gedaan, kan het vuil zich ophopen, waardoor de goede werking van de toegangspoort belemmerd kan worden.
  • Het is ook belangrijk dat de torsieveren regelmatig gesmeerd worden. Hierbij is het belangrijk dat er zorgvuldig te werk gaat (de veren staan op spanning en dit kan gevaar opleveren). Gebruik voor het smeren van de veren een zachte doek die doordrenkt is met smeerolie en wrijf behoedzaam over de windingen.

Regelmatig onderhoud plegen aan je bedrijfspoorten, voorkomt storingen en defecten. Goed uitgevoerd onderhoud zorgt voor veilig te gebruiken poorten. Sommige onderhoudswerkzaamheden kunnen eenvoudig zelf uitgevoerd worden. Het blijft echter wel belangrijk om voorzicht te werk te gaan. Het werken met op spanning staande torsieveren en kabels kan onnodig gevaar opleveren. Ook werken met elektriciteit kan zorgen voor gevaarlijke situaties, kies er daarom, bij twijfel, altijd voor om de werkzaamheden uit te laten voeren door een vakkundige firma. Zo kan er worden gekozen om het complete onderhoud uit te laten besteden. Voor meer informatie hierover, kijk je op de website van ROMASS Business.

Comments are closed.