Hulp bij het voeren van een slecht nieuws gesprek?

Als manager moet je er goed bij nadenken wat je de medewerker wilt gaan zeggen tijdens een slechtnieuwsgesprek. Zorg ervoor dat je tijdens het gesprek niet gestoord kunt worden en neem ruim de tijd voor het gesprek. Vaak begint een gesprek met het uitwisselen van wat koetjes en kalfjes. Dat stelt mensen op hun gemak en maakt een gesprek wat minder formeel. Maar bij een slechtnieuwsgesprek is het belangrijk om meteen met de deur in huis te vallen en de nare feiten direct op tafel te leggen. Brengt het slechte nieuws op een formele en wat zakelijke manier. Mensen die slecht nieuws te verwerken krijgen, voelen als eerste een schrikreactie. Dat vertraagt hun denken. Geef voor het slechte nieuws hooguit twee onweerlegbare argumenten. Ga niet inhoudelijk op het gesprek in. Luister vooral en bevestig de andere zo nu en dan. De kunst is je in te leven in de situatie en het gevoel dat die ander heeft, maar toch zakelijk te blijven. Toon je betrokkenheid door die gevoelens te noemen. Bespreek samen het hoe het vervolg eruit moet zien. Als je net iemand gezegd hebt dat hij ontslagen wordt, bespreek dan hoeveel tijd hij nog heeft, of hij die middag naar huis mag en hoe hij eventueel hulp kan krijgen bij het solliciteren naar een andere baan. Als het slechte nieuws te confronterend is, maak dan een nieuwe afspraak om de vervolgacties te bespreken.

Comments are closed.