Een medische tekst laten vertalen

Hoe men het ook went of keert, het bewaken van kwaliteit is in elke tekst belangrijk. Zo ook in de medische wereld. Het is altijd essentieel dat een tekst van een bepaalde hoge kwaliteit is, dat de informatie die erin vermeld is juist is en er geen onduidelijkheden in staan. Daarnaast zijn er soms specifieke eisen die gesteld worden aan een medische vertaling, misschien moet de tekst namelijk wel strikt geheim gehouden worden of volledig vertrouwd behandeld worden. Veel medische instellingen kiezen daarom voor een medisch vertaalbureau die ze kan verzekeren van een volledige kwaliteit over bijvoorbeeld medische vertalingen, wetenschappelijke artikelen, een medisch rapport of een protocol. Dat zijn ook de redenen waarom veel medische instellingen voor een medisch vertaalbureau kiezen.
De ervaring bij zo’n bureau is groot, daarnaast spreken ze vaak veel verschillende talen, zijn de vertaalbureaus op veel verschillende vakgebieden goed vertegenwoordigd en worden vertalingen vaak snel gedaan en van een goede kwaliteit. Het is sowieso altijd goed om na te gaan of het bureau van je keuze ook aan de bovenstaande kwaliteitseisen voldoet. Vaak is het natuurlijk voor een medische instelling van belang dat de geschreven tekst ook voldoet aan de kwaliteitseisen die men stelt maar daarnaast ook dat de teksten voldoen aan de vraag van de doelgroep. Is het namelijk wel kloppend bij wat de doelgroep graag wenst. In veel gevallen wordt dan ook vaak een intakegesprek gedaan voordat er definitief voor een vertaalbureau wordt gekozen. Door middel van een intake gesprek kan de klant en ook de leveranciers van de teksten goed inschatten wat de bedoeling is en of de gewenste kwaliteit en tekst wel geleverd kan gaan worden. Wanneer beide partijen het eens zijn over de te voeren kwaliteit, normen en waarden van de tekst kan het uiteraard uitlopen tot een mooie samenwerking, waarin iedereen weet wat hij van elkaar kan verwachten.

Comments are closed.