Bouwrente

De term bouwrente is op verschillende manieren te gebruiken en is ook fiscaal gezien multi-interpretabel. Aan de hand van een simpel voorbeeld zullen we in de onderstaande tekst verder ingaan op de bouwrente.

Voorbeeld

Op 1 januari start er een nieuwbouwproject met woningen die op 1 juli worden opgeleverd. U besluit een woning te kopen op 1 september en u ondertekend de hypotheekakte op 1 november.

Bouwrente aftrekbaar?

U zult over de periode van 1 januari tot en met 1 september rente moeten betalen aan de aannemer. Dit is dezelfde rente die ook genoteerd staat bij de koopsom van de woning. Deze rente moet worden betaald omdat de aannemer immers op 1 januari is gestart met de werkzaamheden. Deze bouwrente is niet fiscaal aftrekbaar.

Aangezien de aannemer al het gebruikte bouwmateriaal heeft voorgefinancierd zult u ook bouwrente moeten betalen over de periode 1 september tot 1 november. Deze vorm van bouwrente is dan wel weer fiscaal aftrekbaar.

Rente tijdens de bouw aftrekbaar?

Indien de hypotheekakte op 1 september zou hebben ondertekend hadden de rekeningen van de aannemer gelijk betaald kunnen worden. Over de periode van 1 september tot 1 november hoefde u dan geen rente meer te betalen aan de aannemer, maar welaan de hypotheekverstrekker. Deze vorm van bouwrente wordt ook wel rente tijdens de bouw genoemd. De hoogte van deze rente wordt bepaald aan de hand van de totale hypotheeksom en is wel fiscaal aftrekbaar.

In sommige gevallen kan het zo zijn dat u tijdelijk last heeft van dubbele woonlasten. U kunt dan het bedrag aan rente tijdens de bouw meefinancieren met de hypotheek in een zogenaamd bouwdepot. In dit geval is de bouwrente wederom niet fiscaal aftrekbaar.

Comments are closed.