Bedrijfsrecherche – Privé detective – Particulier recherchebureau

Steeds vaker worden er bij vermoedens of wanneer er bewijzen moeten worden verzameld particuliere recherchebureaus ingeschakeld. Waar vroeger de politie u nog weleens kon helpen krijgt u nu vaak nul op het rekest. In de meeste zaken is het toch van belang om direct stappen te ondernemen. U kunt deze stappen echter vaak beter niet zelf nemen, u bent immers niet op de hoogte van wat wel en niet mag (wetgeving) en bijvoorbeeld emotioneel betrokken. Bovendien hebben bedrijfsrecherche, privé detective of een particulier recherchebureau de beschikking over de juiste apparatuur, observatie technieken (zowel statische als dynamische observaties), kennis, specialisaties, etc.

Er zijn tal van voorbeelden te noemen waarin het beter is om bedrijfsrecherche of een privé detective in te schakelen. Wat dacht u van een personeelslid die regelmatig ziek is en toch bijklust, ook wel onrechtmatig ziekteverzuim genoemd. Of een werknemer waarvan u het vermoeden heeft dat deze regelmatig alcohol nuttigt onder werktijd, zie controle buitendienstmedewerkers. U heeft sterk het vermoeden dat uw partner overspel pleegt, of u heeft het vermoeden dat uw kind met de ‘verkeerde’ vrienden omgaat. In al deze gevallen kan een particulier recherchebureau u uitstekend van dienst zijn.

Schakel altijd een professioneel detectivebureau in

Wanneer u een recherchebureau of privé detective inhuurt, controleer dan altijd of deze een vergunning heeft welke is afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie (POB-nummer) en geregistreerd staat bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Tevens dienen alle medewerkers in het bezit te zijn van een geldig geel legitimatiebewijs (afgegeven door politie).

Wanneer dit namelijk niet het geval is kan dit problemen opleveren met de latere rechtsgeldigheid van een rapportage bij een eventuele rechtszaak. Tevens zal de kwaliteit van het recherche onderzoek veelal lager zijn.

Ook waar de politie te weinig aanknopingspunten vindt om uw aangifte van bijvoorbeeld oplichting op te pakken, kan een privé detective of bedrijfsrecherche u behulpzaam zijn bij het opsporen van daders, het doen van (vervolg) aangifte en begeleiding bij het verkrijgen van schadevergoedingen. De vakkundige particulier recherchebureaus helpen u bij het achterhalen van de waarheid. Ze verrichten gedegen onderzoek, leveren een heldere en juridisch bruikbare rapportage en behalen daarmee voor u het gewenste resultaat. Bovendien zijn ze veelal 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Meer informatie www.brabantsrecherchebureau.nl

Comments are closed.